Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 

                                     

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ w KOSZALINIE
UL. ZWYCIĘSTWA 202 75-901 KOSZALIN
  pokaż na mapie

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:  - w dni robocze od 7.30 do 15.30

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2016 -kliknij tutaj


CZAS OCHOTNIKÓW

Od 1 marca każdy mężczyzna podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia.

 

Jest to oferta skierowana przede wszystkim do osób w wieku 18-50 lat, które nie były w wojsku, a chciałyby odbyć przeszkolenie wojskowe. Dotyczy ona także tych chętnych w wieku 18-60 lat, którzy odbyli służbę wojskową, a teraz mogą zostać przeszkoleni w ramach ćwiczeń rezerwy.


Możliwe będą trzy ścieżki postępowania:

  • W przypadku gdy do WKU zgłosi się osoba bez jakiegokolwiek wcześniejszego przeszkolenia w wieku 18-50 lat, będzie mogła zostać zakwalifikowana do odbycia służby przygotowawczej;
  • W przypadku gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy z nadanym przydziałem mobilizacyjnym (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), wojskowy komendant uzupełnień skieruje go do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach szkolenia rezerw w jego macierzystej jednostce wojskowej zgodnie z "Planem powołania rezerw osobowych do jednostki wojskowej na ćwiczenia wojskowe" w danym roku kalendarzowym w ramach przydzielonego limitu;
  • W przypadku gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy bez nadanego przydziału mobilizacyjnego (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia) wojskowy komendant uzupełnień nada mu taki przydział w przypadku wystąpienia potrzeb uzupełnieniowych i w ramach przydzielonego limitu, skieruje do odbycia ćwiczeń wojskowych zgodnie z "Planem powołania rezerw osobowych do jednostki wojskowej na ćwiczenia wojskowe" w danym roku kalendarzowym. Przy braku takiej możliwości ujmie go w bazie danych ochotników do odbycia ćwiczeń wojskowych w pierwszej kolejności.

Na podstawie pisma Zastępcy Szefa ZOiU-P1 SG WP informujemy, że zostały zwiększone limity w zakresie ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym w 2015 roku.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania wojskowych komend uzupełnień w celu składania stosownych deklaracji.

To jest Wasz czas – czas ochotników.


P I L N E    P I L N E   P I L N E

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA w 2016 ROKU

- zobacz TUTAJ   OBYWATEL.GOV.PL

To nowa strona internetowa, zawierająca informacje i dostępne usługi, świadczone przez administrację publiczną - KLIKNIJ.

Strona ta oferuje niektóre usługi dotyczące spraw wojskowych - KLIKNIJ


 KONTAKT TELEFONICZNY

- szef wydziału planowania mobilizacyjnego i administrowania
  rezerwami - zastępca wojskowego komendanta uzupełnień:         261 457 805
- szef wydziału rekrutacji:                                                                     261 456 029
- pozostali pracownicy WKU:                                                    zobacz tutaj

      - portier:                                                                                           261 456 444
       - fax:                                                                                                261 457 588
  

KONTAKT ELEKTRONICZNY      
 
- za pomocą e-mail:  wkukoszalin@wp.mil.pl      

          Odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem poczty elektronicznej będą udzielane
          wyłącznie tym osobom, które w e-mailu podadzą swój numer PESEL.

- za pomocą udostępnionych kart usług na platformie e-PUAP

- za pomocą dostępnych usług na platformie OBYWATEL.GOV.PL


Licznik odwiedzin strony: Darmowe liczniki


Aktualizacja: 01.02.2016 r.