Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 

 

W dniu 20 stycznia 2017 roku Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz na terenie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku otworzył "Punkt Informacyjny" dla kandydatów do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Więcej informacji - TUTAJ.
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ w KOSZALINIE

75-901 KOSZALIN, ul. Zwycięstwa 202

pokaż na mapie

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
w dni robocze od 7.30 do 15.30


KURSY OFICERSKIE I PODOFICERSKIE W 2017 ROKU

 


INFORMACJA
Sztab Generalny WP poszukuje chętnych do służby okresowej w kwaterze głównej Eurokorpusu w Strasburgu na stanowiskach tłumaczy:
                        polsko - niemiecki
  
                      polsko - francuski
szczegółowe informacje można uzyskać w WSzW w Szczecinie
pod numerem telefonu 261 452 234


CZAS OCHOTNIKÓW
Od 1 marca 2015 r. każdy mężczyzna podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego.
Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia.
Jeżeli jesteś zainteresowany     


OBYWATEL.GOV.PL
To nowa strona internetowa, zawierająca informacje i dostępne usługi, świadczone przez administrację publiczną - KLIKNIJ.


Strona ta oferuje informacje dotyczące służby wojskowej oraz niektóre usługi dotyczące spraw wojskowych - KLIKNIJ


KONTAKT TELEFONICZNY z WKU
Szef wydziału planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami - zastępca wojskowego komendanta uzupełnień 261 457 805
Szef wydziału rekrutacji 261 456 029
Pozostali pracownicy WKU zobacz tutaj
Portier 261 456 444
Fax 261 457 588


KONTAKT z WKU
  za pomocą e-mail:  wkukoszalin@ron.mil.pl      

     Odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem poczty elektronicznej będą udzielane
     wyłącznie tym osobom, które w e-mailu podadzą swój numer PESEL.

  za pomocą udostępnionych kart usług na platformie e-PUAP
    
      Ta forma kontaktu jest dostępna wyłącznie dla osób, posiadających aktywne konto
      na platformie e-PUAP.
  za pomocą dostępnych usług na platformie OBYWATEL.GOV.PL


Od marca 2010 roku stronę odwiedziło: osób.  


Aktualizacja: 17.03.2017 r.