Strona Główna BIP Strona Główna
♦ Kursy przeszkalania kadry rezerwy
 
KURSY OFICERSKIE I PODOFICERSKIE

Na kursy oficerskie mogą zostać skierowani żołnierze rezerwy, którzy ochotniczo zgłosili się do odbycia ćwiczeń wojskowych i spełniają następujące warunki:

  • posiadają wykształcenie wyższe,
  • pełnili czynną służbę wojskową,
  • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne i kwalifikacje zbieżne z korpusem osobowym, w którym odbędzie się szkolenie.

Na kursy oficerskie nie kieruje się podchorążych ze zdanym egzaminem na oficera.

Na kursy podoficerskiemogą zostać skierowani żołnierze rezerwy, którzy ochotniczo zgłosili się do odbycia ćwiczeń wojskowych i spełniają następujące warunki:

  • posiadają wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej,
  • pełnili czynną służbę wojskową,
  • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym odbędzie się szkolenie.

Po zakończeniu kursu oficerskiego na żołnierzy rezerwy, którzy zdali egzamin na oficera zostaną sporządzone wnioski o mianowanie na stopień podporucznika. Żołnierze, którzy zdali egzamin na podoficera z dniem ukończenia kursu zostaną mianowani do stopnia kaprala. Mianowania na wyższy stopień wojskowy nie można dokonać wobec osób skazanych za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Ponadto żołnierzowi rezerwy za każdy dzień trwania ćwiczeń przysługuje uposażenie zasadnicze wg. stopnia wojskowego w stawce dziennej.

W przypadku zainteresowania tą formą służby należy zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koszalinie i złożyć wniosek o odbycie ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym.

Głównym celem szkolenia kursowego jest gromadzenie odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP.

Otrzymanie stopnia oficerskiego lub podoficerskiego nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żolnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.

Szczegółowe informacje na temat kursów przeszkalania kadr rezerwy można uzyskać w WKU w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 202, w pokoju 16 lub pod numerem telefonu 261-457-762.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430);
  2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30.04.2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 307);
  3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 950);
  4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2004 r. nr 52 poz. 519)

 


Opracowała: Ewa Pajączkowska-Jeleń (261 457 762)
Aktualizacja: 03.04.2018 r.