Strona Główna BIP Strona Główna
Służba przygotowawcza
 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Służba przygotowawcza to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób nie podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Powołanie do tej służby powstaje w drodze dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.
Więcej informacji - kliknij TUTAJ.


Algorytm - Powołanie do służby przygotowawczej 


 Terminy szkoleń w ramach służby przygotowawczej
w 2018 roku

KORPUS

TERMINY

KORPUS OFICERÓW

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu,

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie,

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  

08.01 - 06.07.2018 r.

KORPUS PODOFICERÓW

01.02 - 29.06.2018 r.

03.07 - 30.11.2018 r.

KORPUS SZEREGOWYCH

08,01 - 27.04.2018 r.

07.05 - 31.08.2018 r.

04.09 - 21.12.2018 r.

25.09 - 21.12.2018 r.

 

Informacje na temat powołania i odbywania służby przygotowawczej można uzyskać w WKU w Koszalinie

osobiście lub telefonicznie - nr 261 456 970.

UWAGA: Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej jest do pobrania na naszej stronie internetowej w zakładce "POBIERZ DOKUMENTY"


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (tj. Dz.U. z 2017.1430 z poźn. zmianami);

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. z 2015.449 z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 marca 2015 r. w sprawie opiniowania żołnierzy służby przygotowawczej (Dz.U. z 2015.417 z poźn. zmianami);

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą (Dz.U. z 2010 r., nr 41, poz. 241);

Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016.616 z poźn. zmianami);

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017.1778 z poźn. zmianami);

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 64, poz. 397 z poźn. zmianami);

Rozporządzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1656 z późn.zm.);

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 01 października 2010 r. w funduszów na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych oraz źródeł ich finansowania (Dz.U. z 2015.77 z poźn. zmianami);

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej (Dz.U. z 2016.632 z poźn. zmianami);

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 08 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz.U. z 2016 r. 310 z poźn. zmianami).


Informacje dotyczące naboru ochotników do służby przygotowawczej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Koszalinie w  pokoju nr 8 lub pod nr tel. 261 456 970.  


Opracowała: Elżbieta Ossowska (261 456 970)
Aktualizacja: 13.11.2017