Strona Główna BIP Strona Główna
x
 

W dniu 30.03.2012 roku weszła w życie Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa.

Podstawowym celem tej ustawy  oraz rozporządzeń wykonawczych do niej jest uhonorowanie i wsparcie osób biorących udział w różnego rodzaju działaniach poza granicami Polski, głównie militarnych, na podstawie skierowania tych osób w ramach misji pokojowych, stabilizacyjnych oraz misji podejmowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Pakt Północnoatlantycki i Unię Europejską.

Ustawa ta przyznaje weteranom i weteranom poszkodowanym szereg uprawnień związanych z ich uhonorowaniem, świadczeniami opieki zdrowotnej i pomocy psychologicznej, pomocą w finansowaniu nauki, uprawnieniami socjalnymi, uprawnieniami pracowniczymi oraz możliwością przyznania dodatku weterana dla weteranów pobierających emeryturę lub rentę inwalidzką.

 

W powyższych sprawach można się kontaktować osobiście lub telefonicznie z pracownikami Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie:

tel.261 452 242

lub z pracownikami Wojskowych Komend Uzupełnień:

  • WKU w Koszalinie tel. 261 456 257
  • WKU w Kołobrzegu tel. 261 572 583
  • WKU w Szczecinie tel. 261 512 436
  • WKU w Świnoujściu tel. 261 243 315
  • WKU w Stargardzie tel. 261 766 518
  • WKU w Szczecinku tel. 261 474 711

 

W związku z wejściem w życie Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia uruchomił specjalną infolinię.

Pod numerem: 261 873 243 dyżurują specjaliści udzielający porad osobom ubiegającym się o status weterana poszkodowanego.

 Ponadto na terenie Koszalina zostały uruchomione psychologiczne punkty konsultacyjne, gdzie weterani i weterani poszkodowani oraz ich rodziny mogą uzyskać pomoc psychologiczną.

- 8 pułk przeciwlotniczy

ul. 4-go Marca 2

75-901 Koszalin

tel. 261 457 962

godz. przyjęć: pn – pt 7.30 – 15.30

- Wojskowa Pracownia Psychologiczna

ul. Zwycięstwa 202

75-901 Koszalin

tel. 261 457 241, 261 456 598

godz. przyjęć: pn – pt 7.30 – 15.00

- Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

ul. Wojska Polskiego 66

75-908 Koszalin

tel. 261 457 241


 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE MON - kliknij tutaj

 

 


Opracowanie: Eugeniusz Kaczorowski (261 456 257)
Aktualizacja: 15.03.2017 r.