Strona Główna BIP Strona Główna
STAWKI UPOSAŻENIA
 

Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

  

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
(Dziennik Ustaw 2016 poz. 2278)

Stopień wojskowy Grupa uposażenia Upsażenie brutto
szeregowy
marynarz
0 3200 zł.
starszy szeregowy
starszy marynarz
1 3270 zł.
kapral
mat
2 3690 zł.
starszy kapral
starszy mat
3 3760 zł.
plutonowy
bosmanmat
4 3830 zł.
sierżant
bosman
5 3910 zł.
podporucznik
podporucznik marynarki
10 4510 zł.

 
Ustala się dla wszystkich żołnierzy zawodowych dodatek za długoletnią służbę wojskową w wysokości:

  - po trzech latach służby wojskowej           -   3%
 
- po sześciu latach służby wojskowej         -   6% 
  - po dziewięciu latach służby wojskowej      -   9%
 
  - po dwunastu latach służby wojskowej      -  12%
 
  - po piętnastu latach służby wojskowej       -  15%

należnego uposażenia zasadniczego.

Dodatek ten zwiększa się żołnierzowi zawodowemu o kwotę 1 % należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rok służby wojskowej pełnionej ponad piętnaście lat, nie więcej jednak niż do wysokości 35 % po 35 latach służby wojskowej. 


Opracowała: Krystyna Drab (261 457 796)
Aktualizacja: 21.07.2017 r.