Strona Główna BIP Strona Główna
♦ AKADEMIE i WSO
 

 Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są  na  stronach internetowych przedstawionych poniżej akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich.

 

A K A D E M I E   W O J S K O W E

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

00-908 WARSZAWA 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

www.wat.edu.pl

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

81-103 GDYNIA, ul. inż. Jana Śmidowicza 69

www.amw.gdynia.pl

 


 

W Y Ż S Z E   S Z K O Ł Y   O F I C E R S K I E  

 ze  ST U D I U M  O F I C E R S K I M


WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH

51-150 WROCŁAW, ul. Czajkowskiego 109

www.wso.wroc.pl


WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

08-521 DĘBLIN, ul. Dywizjonu 303 nr 12

www.wsosp.deblin.pl

 

Informacje dotyczące rekrutacji do szkolnictwa wojskowego można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Koszalinie w pokoju nr 8 lub pod nr telefonu  261 457 796.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opracowała: Krystyna Drab(261 457 796)
Aktualizacja: 16.09.2016 r.