Strona Główna BIP Strona Główna
WOLNE ETATY
 

102 batalion ochrony w Stargardzie Szczecińskim
posiada wolne etaty do zawodowej służby wojskowej
w korpusie szeregowych zawodowych dla osób spełniających formalne wymogi przepisów ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Kwalifikacja polega na sprawdzeniu sprawności fizycznej oraz odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie:     
      - 
dokument tożsamości - książeczka wojskowa, dowód osobisty;

- potwierdzenie odbytych ćwiczeń rotacyjnych;

- świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom);

- życiorys (CV);

- dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i umiejętności;

- prawo jazdy;

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia
sprawdzianu ze sprawności fizycznej;

- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.

WYKAZ WOLNYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH

Lp.

Nazwa stanowiska

Stopień etatowy

SW-1

SW-2

1.

celowniczy

szer./st. szer.

20B77

 

2.

celowniczy

szer./st. szer.

32A63

 

3.

dalmierzysta

szer./st. szer.

32A62

 

4.

kierowca

szer./st. szer.

20B72

 

5.

kierowca

szer./st. szer.

38T62

 

6.

kierowca-ślusarz

szer./st. szer.

38T64

38T81

7.

kierowca

szer./st. szer.

38T65

 

8.

młodszy kierowca

szer./st. szer.

38T62

 

9.

kucharz

szer./st. szer.

38B61

 

10.

mechanik

szer./st. szer.

20D63

 

11.

mechanik

szer./st. szer.

22T69

38T83

12.

mechanik

szer./st. szer.

32T68

 

13.

radiotelefonista

szer./st. szer.

28B65

 

14.

radiotelefonista- zwiadowca

szer./st. szer.

28B65

34A63

15.

młodszy radiotelefonista

szer./st. szer.

28B65

 

16.

obsługa

szer./st. szer.

32A63

 

17.

operator

szer./st. szer.

28B72

 

18.

operator

szer./st. szer.

32B62

 

19.

operator-kierowca

szer./st. szer.

34A71

38T64

20.

operator- pom. kierowcy

szer./st. szer.

34A71

38T64

21.

operator

szer./st. szer.

34A75

 

22.

operator

szer./st. szer.

34T64

 

23.

saper

szer./st. szer.

34A62

 

24.

strzelec

szer./st. szer.

20B77

 

25.

strzelec wyborowy

szer./st. szer.

20B77

 

26.

zwiadowca- celowniczy

szer./st. szer.

30A62

20B75

27.

zwiadowca

szer./st. szer.

30A62

28B65

28.

zwiadowca

szer./st. szer.

34A63

 

29.

zwiadowca

szer./st. szer.

36A65

 

30.

ratownik

szer./st. szer.

40H61

 

31.

ratownik- kancelista

szer./st. szer.

40H61

54D61

 

  Kontakt telefoniczny z JW       261 451 018

  Kontakt telefoniczny z WKU   – 261-457-796


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2423 W ŻAGANIU

prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

KWALIFIKACJE PROWADZONE SĄ W KAŻDĄ ROBOCZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie:      -  dokument tożsamości - książeczka wojskowa, dowód osobisty;

- świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom);

- życiorys (CV);

- dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i umiejętności;

- prawo jazdy;

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia
sprawdzianu ze sprawności fizycznej;

- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych;

- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR.

Kontakt telefoniczne z jednostką wojskową: tel. 261 688 924.


JEDNOSTKA WOJSKOWA 4808 W GOŁDAPI
prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

KWALIFIKACJE PROWADZONE SĄ O GODZ. 10.00  W KAŻDY PONIEDZIAŁEK I ŚRODĘ DO 31 LISTOPADA 2015 r.

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:
 
- obywatelstwo polskie;
  - wiek poniżej 34 roku życia;
  - wykształcenie minimun zasadnicze zawodowe;
  - odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub odbyta zasadnicza służba wojskowa w pełnym wymiarze;
  - odbyte ćwiczenia rotacyjne;
  - niekaralność.


Kandydaci powinni posiadać ze sobą:

-  dokument tożsamości - książeczka wojskowa, dowód osobisty;

- świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom);

- życiorys (CV);

- dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i umiejętności;

- prawo jazdy;

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia
sprawdzianu ze sprawności fizycznej;

- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych. 

Kontakt telefoniczne z jednostką wojskową: tel. 261 336 244.

UWAGA: BYLI ŻOŁNIERZE ZAWODOWI NIE BĘDĄ BRANI POD UWAGĘ.


6 BATALION DOWODZENIA W KRAKOWIE

posiada wolne stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów oraz  szeregowych zawodowych w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

por./kpt.: 32A01, 28D13

pdf.: 38A21, 28B33, 28B34, 28B26, 28B28, 38T32, 34A25, 40H21, 32A23, 32B25

szer./st. szer.: 20B71/38C63, 38T62/28B70, 38T65/28B70, 30A62/40H61, 38T75, 30A62/28B65, 38T62, 38T65, 28B65, 34A62/24F62, 32B62/28B72, 32A65, 36A65, 38B61, 34T64, 38T64/40H61

Informacje telefoniczne pod nr tel. 261 135 538, 261 135 602.


6 BATALION POWIETRZNO-DESANTOWY W GLIWICACH

posiada wolne stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

szer./st. szer.: 28B65/54D61, 30A62/28B65, 30A62/20B77, 38T62, 32A61/28B72, 32B62, 20D65, 20C63, 20B77, 28B65, 20D64, 38T64/38B70

Informacje telefoniczne pod nr tel. 261-111-726.


JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 4408 SULECHÓW

prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej  
w korpusie szeregowych zawodowych.

 

Kwalifikacje odbywają się w niżej wymienionych terminach o godzinie 8.00:

   - 26 listopad i 10 grudzień 2015 r.

 i obejmować będą:

-        sprawdzian ze sprawności fizycznej,

-        rozmowa z konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej oraz dowódcą jednostki wojskowej.

 

Kandydaci w dniu egzaminów powinni posiadać ze sobą:

-        dokument tożsamości - książeczka wojskowa, dowód osobisty,

-        kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje,

-        zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do przystąpienia
do egzaminu z WF,

-        strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych. 

Potrzeby w zakresie powołania kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

-        OBSŁUGA,  CELOWNICZY SW 20D61

-        OBSŁUGA, CELOWNICZY SW 20D62

-        ZWIADOWCA/RADIOTELEFONISTA SW 20D70

-        OBSERWATOR METEOROLOGICZNY SW 20D70

-        TOPOGRAF SW 20D70

-        MECHANIK SW 20D73

-        KIEROWCA SW 20B69

-        ZWIADOWCA/RADIOOPERATOR SW 28B72

-        KIEROWCA SW 38T62, 38T64, 38T65

Osoby zainteresowane służbą zawodową w korpusie szeregowych zawodowych proszę o wcześniejszą informację telefoniczną z kancelarią personalną Jednostki Wojskowej 4408 w Sulechowie – tel. 684 569 644, 684 569 551


4 pułk przeciwlotniczy
w Czerwieńsku posiada wolne stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów

Potrzeby występują na następujące stanowiska:
          - instruktor - SW 25A21;
        - podoficer sztabowy -  SW 38B28;
        - starszy technik - SW 22G24 / 22G23;
        - starszy technik - SW 28D33 / 28D34;       
         
- podoficer sztabowy - SW 54B21;

        - technik pododdziału -  SW 38T32;
        - dowódca obsługi - SW 32B24;
        - starszy technik -  32B24;
          - podoficer sztabowy - SW 28B21 / 28D21;

Informacje telefoniczne pod nr: 261 671 251.

18 batalion powietrzno-desantowy
w Bielsku-Białej posiada wolne stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych 

  Potrzeby występują na następujące stanowiska:
        - celowniczy - SW 28B78,  20B77,  20B81,  20B75;
        - kierowca -  SW 38T64;
        - nasłuchowiec - SW 28B63;
        - operator SW 28B72,  20D65,  32B62;
       
       
- obsługa - SW 20B81;

        - rachmistrz -  SW 20D68;
        - radiotelefonista - SW 28B65;
        - ratownik 40H61;

        - saper - SW 34A62;
        - strzelec -  SW 20C63;
        - strzelec wyborowy - SW 20B80;
        - zwiadowca SW 30A62,  32A61,  20D70;


Informacje telefoniczne pod nr: 261 123 432.

1 WOJSKOWY SZPITAL POLOWY

w Bydgoszczy informuje, że w 2016 roku będzie potrzeba pozyskania kandydatów do służby zawodowej


Dostępne będą następujące stanowiska:

    - w korpusie podoficerów:
          - około 20 pielęgniarek;
          - 6 ratowników medycznych;

    - w korpusie szeregowych:
          - około 50 żołnierzy różnych specjalności. 

Informacje o wolnych etatach będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej 1. Wojskowego Szpitala Polowego w Bydgoszczy.
Kontakt telefoniczny - 261 413 055.

17 BRYGADA ZMECHANIZOWANA

w Międzyrzeczu prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej
w korpusie szeregowych zawodowych


Kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej odbywają się w każdy wtorek miesiąca.

Kandydaci powinni zgłosić się o godz. 8.00 na Biuro Przepustek.

Kandydaci przystępując do kwalifikacji powinni posiadać:

- dokument tożsamości - książeczka wojskowa, dowód osobisty,
- zaświadczenie ze służby przygotowawczej (którzy ją odbywali),

- kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR (po służbie przygotowawczej),

- odbyte ćwiczenia rotacyjne (po służbie przygotowawczej),

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje,

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do przystąpienia
    do egzaminu z WF,

- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.

 
Kontakt - Sekcja Personalna w 17 BZ w Międzyrzeczu - tel. 261 674 265.

34 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ

w Żaganiu prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej


Kwalifikacje kandydatów - żołnierzy rezerwy:
  - z ukończoną zasadniczą służbą wojskową;
  - z ukończoną służbą przygotowawczą i zrealizowanym co najmniej
    jednym ćwiczeniem rotacyjnym

będą odbywać się w każdy piątek o godz. 8.00, począwszy od dnia
11 września 2015 r.


Kwalifikacje obejmować będą:
  - rozmowę kwalifikacyjną, na której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty
    potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i ukończone kursy;
  - sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do egzaminu kandydat
     musi posiadać zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań
     zdrowotnych do przystąpienia do egzaminu z WF).

Potrzeby w zakresie powołania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych:

  - działonowy SW 20B61;
  - kierowca SW 20B63;
  - młodszy ładowniczy SW 20B62;
  - kierowca SW 38T65;
  - kierowca/obsługa SW 38T65/38B74;
  - kierowca/operator SW 38T65/38B70;
  - mechanik SW 38T83;
  - mechanik/spawacz SW 38T74/38T84;
  - młodszy elektromechanik SW 38T72;
  - młodszy kierowca SW 38T64;
  - młodszy kierowca/spawacz SW 38T64/38T84;
  - młodszy kierowca/ślusarz SW 38T64/38T81;
  - młodszy ślusarz SW 38T81.

Potrzeby w zakresie powołania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów zawodowych (sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży):

  - SW 38T31 (eksploatacja pojazdów gąsienicowych)

  - SW 20B22 (dowódcza – pancerna)

      Wakaty w korpusie podoficerów zawodowych:
        - szyfrant SW 28B37;
        - dowódca ośrodka analizy skażeń SW 36A23;
        - technik pododdziału SW 38T21;
        - dowódca drużyny remontowej SW 38T31.

W korpusie oficerów zawodowych Brygada prowadzi kwalifikacje w SW 20B02 (dowódczo – pancerna).

Do kontaktów w sprawie powołania do zawodowej służby wojskowej wyznaczono:
  - por. Katarzyna OPIOŁA, tel. 261 688 924 – korpus oficerów,
  - chor. Piotr KONIECZNY, tel. 261 688 924 – korpus podoficerów,
  - por. Kornelia MAJEWSKA, tel. 261 688 924 – korpus szeregowych.


16 batalion saperów

w Nisku posiada wakujące stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej, na stanowiska zgodnie z poniższym wykazem:

- starszy instruktor  SW 54F21 (podoficer);
- starszy podoficer sztabowy  SW 28B21/28C22 
(podoficer);
-
starszy podoficer sztabowy  SW 34A21  (podoficer);
- zwiadowca/młodszy nurek  SW 34A63/24F61 
(szer./ st.szer.);
- dowódca obsługi/starszy instruktor  SW 40H21/24E26 
(podoficer);
- podoficer  SW 24E26 
(podoficer młodszy);
- pomocnik dowódcy plutonu/dowódca drużyny  SW 34A21 
(podoficer);
-
pomocnik dowódcy plutonu/dowódca drużyny  SW 34A24  (podoficer);
- zastępca dowódcy zespołu/lekarz  SW 40A01 
(ppor./por.);

 

Do kontaktów w tej sprawie wyznaczeni zostali w jednostce:
-
kpt. Bogusław HAFTKA - tel. 261 152 556;
-
mł.chor. Marek CAPAŁA, st.szer. Robert MAŚLICH - tel. 261 152 558;


Jednostka Wojskowa Nr 4092
  w Wałczu prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

Termin kwalifikacji - 09 grudnia 2015 r.

Wszelkie niezbędne informacje zawarte są na stronie internetowej jednostki w zakładce "praca".
Link do strony -
kliknij.

Do kontaktów w tej sprawie wyznaczeni zostali w jednostce wojskowej:
   - kpt. Karol Spodniewski - tel. 261 472 010;
   - ppor. Wojciech Białosz  - tel. 261 472 027.

Kontakt w WKU w Koszalinie - tel. 261 456 796.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1749
Szczecin, ul. Wojska Polskiego 250

prowadzi kwalifikacje dla kandydatów do służby
w korpusie szeregowych zawodowych

Kwalifikacje będą się odbywać od 1 września 2015 roku w każdy wtorek.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest:
- odbyta zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza;
- niekaralność sądowa;
- obywatelstwo polskie;
- kategoria zdrowia "A".

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie z WKU w Koszalinie - tel. 261 457 796 lub osobiście - ul. Zwycięstwa 202, pok. nr 8.

Osoba zainteresowana powołaniem do korpusu szeregowych zawodowych winna stawić się do godz 7.50 na Biurze Przepustek JW 1749 w Szczecinie oraz posiadać:
-
książeczkę wojskową;
-
świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom);
-
dokumenty poświadczające posiadane uprawnienia (np. świadectwa językowe, świadectwa kwalifikacyjne);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR (w przypadku jeśli taki kontrakt żołnierz rezerwy podpisał);
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do przeprowadzenia sprawdzianu z W-F;
- kserokopię prawa jazdy;
- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.

 
Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie z WKU w Koszalinie - tel. 261 457 796 lub osobiście - ul. Zwycięstwa 202, pok. nr 8.


Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej
na wolne stanowisko służbowe:
1. Dowódca Ośrodka Analizy Skażeń
    
specjalność wojskowa - obrona przed bronią masowego rażenia
     (rozpoznanie i likwiadacja skażeń);
     stopień etatowy - porucznik/kapitan;
     grupa uposażenia - 13A.

Podstawowe wymagania dla osób nie będących w zawodowej służbie wojskowej:
  
- posiadanie stopnia wojskowego w rezerwie - co najmniej podporucznik;  
   - posiadanie tytułu zawodowego magistra;
   - posiadanie wykształcenia o profilu chemicznym.


Kontakt telefoniczny:
  261 452 230,  261 452 229.

 Opracowanie: Krystyna Drab (tel.:261 457 796)
Aktualizacja: 16.11.2015 r.