Strona Główna BIP Strona Główna
WOLNE ETATY
 
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 3391 ZAMOŚĆ

prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

 

Kwalifikacje odbywają się w niżej wymienionych terminach:

24 wrzesień 2015 r.

01 październik 2015 r.

15 październik 2015 r.

 

Kandydaci w dniu egzaminów powinni posiadać ze sobą:

 

-        dokument tożsamości - książeczka wojskowa, dowód osobisty,

-        kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje,

-        aktualne zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań
do zdawania egzaminu z WF,

-        oświadczenie o niekaralności,

-        dane dotyczące dotychczasowego przebiegu służby (kandydaci spośród żołnierzy NSR bez odbycia ćwiczeń rotacyjnych nie będą dopuszczani
do kwalifikacji),

-        strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych,

-        materiały piśmiennicze.

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w kwalifikacji do służby zawodowej oraz wykazem stanowisk, na które będzie prowadzony nabór prosimy o kontakt telefoniczny
z WKU w Koszalinie – tel. 261 457 796, 261 457 719 lub z Jednostką Wojskową 3391
w Zamościu – tel. 261 181 307.

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 4408 SULECHÓW

prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej  
w korpusie szeregowych zawodowych.

 

Kwalifikacje odbywają się w niżej wymienionych terminach o godzinie 8.00:

03, 17 wrzesień 2015 r.

01, 15, 29 październik 2015 r.

12, 26 listopad 2015 r.

10 grudzień 2015 r.

 i obejmować będą:

-        sprawdzian ze sprawności fizycznej,

-        rozmowa z konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej oraz dowódcą jednostki wojskowej.

 

Kandydaci w dniu egzaminów powinni posiadać ze sobą:

 

-        dokument tożsamości - książeczka wojskowa, dowód osobisty,

-        kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje,

-        zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do przystąpienia
do egzaminu z WF,

-        strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.

 

Potrzeby w zakresie powołania kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

-        OBSŁUGA,  CELOWNICZY SW 20D61

-        OBSŁUGA, CELOWNICZY SW 20D62

-        ZWIADOWCA/RADIOTELEFONISTA SW 20D70

-        OBSERWATOR METEOROLOGICZNY SW 20D70

-        TOPOGRAF SW 20D70

-        MECHANIK SW 20D73

-        KIEROWCA SW 20B69

-        ZWIADOWCA/RADIOOPERATOR SW 28B72

-        KIEROWCA SW 38T62, 38T64, 38T65

 

Osoby zainteresowane służbą zawodową w korpusie szeregowych zawodowych proszę o wcześniejszą informację telefoniczną z kancelarią personalną Jednostki Wojskowej 4408 w Sulechowie – tel. 684 569 644, 684 569 55110. BRYGADA LOGISTYCZNA

w Opolu prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej
w korpusie szeregowych zawodowych


Termin kwalifikacji - 14.09.2015 r. 

Godzina - 8.00

Miejsce - Biuro Przepustek 10 BLog. Opole, ul. Domańskiego 68.


Kandydaci w dniu egzaminów powinni posiadać:

- dokument tożsamości - książeczka wojskowa, dowód osobisty,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje,

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu ze sprawności fizycznej
- prawo jazdy,
- zaświadczenie o posiadaniu dodatkowych kwalifikacji (np. uprawnienia do obsługi sprzętu przeładunkowego),

- kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR (po służbie przygotowawczej),

- zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń w NSR,

- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.

 

Kwalifikacje odbędą się na następujące stanowiska:
        - kierowca kat. C+E - SW 38T65;
        - kierowca kat C -  SW 38T64;
        - kucharz - SW 38B61;
        - obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego -  SW 38C62;
       
       
- obsługa elektrowni (lub pokrewne) - SW 38T64, 28B70, 38D64;

  

Kwalifikacje odbędą się na stanowiska usytuowane w miejscowościach Opole i Krosno Odrzańskie.
Preferowani będą kandydaci do 35 roku życia, którzy są żołnierzami NSR i odbyli co najmniej jedno ćwiczenie rotacyjne.

Do kontaktów w sprawie wyznaczeni zostali:
  -
mjr Sławomir KAŁWAK, tel. 261 625 073;
  -
st.chor.szt. Robert PRUCHNICKI, tel. 261 625 093.


4. pułk przeciwlotniczy
w Czerwieńsku posiada wolne stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej
w korpusie podoficerów


Potrzeby występują na następujące stanowiska:
          - instruktor - SW 25A21;
        - podoficer sztabowy -  SW 38B28;
        - starszy technik - SW 22G24 / 22G23;
        - starszy technik - SW 28D33 / 28D34;       
         
- podoficer sztabowy - SW 54B21;

        - technik pododdziału -  SW 38T32;
        - dowódca obsługi - SW 32B24;
        - starszy technik -  32B24;
          - podoficer sztabowy - SW 28B21 / 28D21;

Informacje telefoniczne pod nr: 261 671 251.

18. batalion powietrzno-desantowy
w Bielsku-Białej posiada wolne stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych 

  Potrzeby występują na następujące stanowiska:
        - celowniczy - SW 28B78,  20B77,  20B81,  20B75;
        - kierowca -  SW 38T64;
        - nasłuchowiec - SW 28B63;
        - operator SW 28B72,  20D65,  32B62;
       
       
- obsługa - SW 20B81;

        - rachmistrz -  SW 20D68;
        - radiotelefonista - SW 28B65;
        - ratownik 40H61;

        - saper - SW 34A62;
        - strzelec -  SW 20C63;
        - strzelec wyborowy - SW 20B80;
        - zwiadowca SW 30A62,  32A61,  20D70;


Informacje telefoniczne pod nr: 261 123 432.

6. batalion dowodzenia Sił Powietrznych

w Śremie ogłasza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej
w korpusie szeregowych zawodowych


Termin kwalifikacji - 08.09.2015 r.  oraz 15.09.2015 r.

Godzina - 8.00

Miejsce - Biuro Przepustek 6.bdow SP, 63-100 Śrem, ul. Sikorskiego 2.


Dostępne są następujące stanowiska:

          - kierowca kat "C";
          - kierowca kat. "C+E"
.

Osoba wyznaczona do kontaktu: kpt. Wojciech STAWICKI, tel. 261 524 711.

Szczegółowe informacje o kwalifikacji są zamieszczone na stronie internetowej 6 bdow.SP
   - www.6bdowsp.wp.mil.pl w zakładce "oferty pracy".


1. WOJSKOWY SZPITAL POLOWY

w Bydgoszczy informuje, że w 2016 roku będzie potrzeba pozyskania kandydatów do służby zawodowej


Dostępne będą następujące stanowiska:

    - w korpusie podoficerów:
          - około 20 pielęgniarek;
          - 6 ratowników medycznych;

    - w korpusie szeregowych:
          - około 50 żołnierzy różnych specjalności. 

Informacje o wolnych etatach będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej 1. Wojskowego Szpitala Polowego w Bydgoszczy.
Kontakt telefoniczny - 261 413 055.

17 BRYGADA ZMECHANIZOWANA

w Międzyrzeczu prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej
w korpusie szeregowych zawodowych


Kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej odbywają się w każdy wtorek miesiąca.

Kandydaci powinni zgłosić się o godz. 8.00 na Biuro Przepustek.

Kandydaci przystępując do kwalifikacji powinni posiadać:

- dokument tożsamości - książeczka wojskowa, dowód osobisty,
- zaświadczenie ze służby przygotowawczej (którzy ją odbywali),

- kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR (po służbie przygotowawczej),

- odbyte ćwiczenia rotacyjne (po służbie przygotowawczej),

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje,

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do przystąpienia
    do egzaminu z WF,

- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.

 
Kontakt - Sekcja Personalna w 17 BZ w Międzyrzeczu - tel. 261 674 265.

34 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ

w Żaganiu prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej


Kwalifikacje kandydatów - żołnierzy rezerwy:
  - z ukończoną zasadniczą służbą wojskową;
  - z ukończoną służbą przygotowawczą i zrealizowanym co najmniej
    jednym ćwiczeniem rotacyjnym

będą odbywać się w każdy piątek o godz. 8.00, począwszy od dnia
11 września 2015 r.


Kwalifikacje obejmować będą:
  - rozmowę kwalifikacyjną, na której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty
    potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i ukończone kursy;
  - sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do egzaminu kandydat
     musi posiadać zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań
     zdrowotnych do przystąpienia do egzaminu z WF).

Potrzeby w zakresie powołania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych:

  - działonowy SW 20B61;
  - kierowca SW 20B63;
  - młodszy ładowniczy SW 20B62;
  - kierowca SW 38T65;
  - kierowca/obsługa SW 38T65/38B74;
  - kierowca/operator SW 38T65/38B70;
  - mechanik SW 38T83;
  - mechanik/spawacz SW 38T74/38T84;
  - młodszy elektromechanik SW 38T72;
  - młodszy kierowca SW 38T64;
  - młodszy kierowca/spawacz SW 38T64/38T84;
  - młodszy kierowca/ślusarz SW 38T64/38T81;
  - młodszy ślusarz SW 38T81.

Potrzeby w zakresie powołania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów zawodowych (sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży):

  - SW 38T31 (eksploatacja pojazdów gąsienicowych)

  - SW 20B22 (dowódcza – pancerna)

      Wakaty w korpusie podoficerów zawodowych:
        - szyfrant SW 28B37;
        - dowódca ośrodka analizy skażeń SW 36A23;
        - technik pododdziału SW 38T21;
        - dowódca drużyny remontowej SW 38T31.

W korpusie oficerów zawodowych Brygada prowadzi kwalifikacje w SW 20B02 (dowódczo – pancerna).

Do kontaktów w sprawie powołania do zawodowej służby wojskowej wyznaczono:
  - por. Katarzyna OPIOŁA, tel. 261 688 924 – korpus oficerów,
  - chor. Piotr KONIECZNY, tel. 261 688 924 – korpus podoficerów,
  - por. Kornelia MAJEWSKA, tel. 261 688 924 – korpus szeregowych.


CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POWIETRZNYCH

w Koszalinie prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej
w korpusie szeregowych zawodowych


Dostępne są następujące stanowiska:

    - kierowca (kat. C oraz C+E);

    - celowniczy (SW 32A63); 

    - operator (SW 32B63, 30B69, 28B72); 

    - funkcyjny (SW 32B68).


Kwalifikacje odbędą się w dniu 27.08.2015 r. w CSSP w Koszalinie,
ul. Wojska Polskiego 66.

Wymagania kwalifikacyjne, niezbędne dokumenty, a także inne informacje dotyczące kwalifikacji zostały ogłoszone na stronie internetowej CSSP w Koszalinie - kliknij TUTAJ.


JEDNOSTKA WOJSKOWA 3605

w Śremie posiada wolne stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej

Stanowiska są wolne w następujących korpusach:

    - oficerów (ppor./por.)   - kierownik laboratorium;

    - podoficerów (pdf.mł., pdf.) 

    - szeregowych.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w dniu 06.10.2015 r.
w JW 3605 w Śremie, ul. Sikorskiego 2

(zbiórka kandydatów przed biurem przepustek o godz. 8.00).

Kandydaci w dniu kwalifikacji powinni posiadać ze sobą:
- dokumenty tożsamości (książeczka wojskowa, dowód osobisty);
-
kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
-
zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia egzaminu z W-F;
- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.


Bliższych informacje dotyczących stanowisk udzielamy telefonicznie (tel. 261 457 719)
lub osobiście
w WKU w Koszalinie
- ul. Zwycięstwa 202, pok. nr 13.


JEDNOSTKA WOJSKOWA 1128

w Malborku prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej
w korpusie szeregowych zawodowych

Kwalifikacje zostały zaplanowane na dzień 15.09.2015 r. o godz. 08.30
w JW 1128 w Malborku, ul. 17-go Marca 20
(hala sportowa)

i obejmować będą:
  - sprawdzian z wychowania fizycznego;
  - sprawdzian z poziomu wyszkolenia i przygotowania zawodowego;
  - rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci w dniu egzaminów powinni posiadać ze sobą:
- dokumenty tożsamości (książeczka wojskowa, dowód osobisty);
-
dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
-
zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia egzaminu z W-F;
- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.

 


Potrzeby w zakresie powołania kandydatów do zawodowej służby wojskowej:
- mechanik/kierowca  SW 22J62/38T65

    (
obsługa lotniczych urządzeń radioelektronicznych/kierowca kat. C+E);
- mechanik/kierowca  SW 22J68/38T65

   
(obsługa techniczna samolotów naddźwiękowych/kierowca kat. C+E);
-
mechanik/kierowca  SW 22J79/38T64
   
(obsługa źródeł zasilania statków powietrznych/kierowca kat. C);
- kierowca/obsługa
  SW 38T64/22J77
    (kierowca kat. C/ obsługa urządzeń gazów sprężonych);

- młodszy kierowca SW 38T64 

    (kierowca kat. C);

- elektromechanik/kierowca  SW 22G66/38T65 

    (obsługa zespołów prądotwórczych i źródeł zasilania/kierowca kat. C+E);

- kierowca  SW 38T65/38T64 

    (kierowca kat. C+E/ kierowca kat. C);

- kierowca/elektromechanik  SW 38T65/22H63 

    (kierowca kat. C+E/obsługa wzrokowych pomocy nawigacyjnych);

-
operator  SW 34A75 
    (obsługa spycharko-ładowarki);

- kierowca  SW 38T68 
   
(kierowca kat. D);

Do kontaktów w tej sprawie wyznaczony został:
-
chor. Dariusz WOJCIECHOWSKI - tel. 261 536 742;

 


16 batalion saperów

w Nisku posiada wakujące stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej, na stanowiska zgodnie z poniższym wykazem:

- starszy instruktor  SW 54F21 (podoficer);
- starszy podoficer sztabowy  SW 28B21/28C22 
(podoficer);
-
starszy podoficer sztabowy  SW 34A21  (podoficer);
- zwiadowca/młodszy nurek  SW 34A63/24F61 
(szer./ st.szer.);
- dowódca obsługi/starszy instruktor  SW 40H21/24E26 
(podoficer);
- podoficer  SW 24E26 
(podoficer młodszy);
- pomocnik dowódcy plutonu/dowódca drużyny  SW 34A21 
(podoficer);
-
pomocnik dowódcy plutonu/dowódca drużyny  SW 34A24  (podoficer);
- zastępca dowódcy zespołu/lekarz  SW 40A01 
(ppor./por.);
 

Do kontaktów w tej sprawie wyznaczeni zostali w jednostce:
-
kpt. Bogusław HAFTKA - tel. 261 152 556;
-
mł.chor. Marek CAPAŁA, st.szer. Robert MAŚLICH - tel. 261 152 558;


JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2901

Szczecin Podjuchy, prowadzi kwalifikacje do służby wojskowej
w korpusie szeregowych zawodowych

Żołnierze chcący przystąpić do kwalifikacji winni stawić się w dniu 19.08.2015 r. 
lub w dniu 26.08.2015 r. o godz. 8.00 w JW 2901 w Szczecinie-Podjuchach, ul. Metalowa 39

Kandydaci na kwalifikacje powinni:
- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej, na którą się ubiegają;
- mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub w przypadku żołnierzy rezerwy po służbie przygotowawczej mieć odbyte ćwiczenia rotacyjne.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:
- dokumenty tożsamości (książeczka wojskowa, dowód osobisty);
-
świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom);
- życiorys (CV);
-
dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie);
-
zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia egzaminu z W-F lub zaświadczenie o zdanym egzaminie;
- dokumenty potwierdzające przebieg służby zasadniczej, służby przygotowawczej oraz odbytych ćwiczeń rotacyjnych;
-
strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.

Kwalifikacje odbędą się wyłącznie na niżej wymienione funkcje w SW:
- młodszy operator  SW 34A74
    (obsługa spycharki gąsiennicowej);

- młodszy kierowca/elektromechanik  SW 38T62/28B70 
    (kierowca kat. B/ obsługa urządzeń zasilających);
- saper/obsługa  SW 34A64/34A65 
    (rozminowanie/obsługa urządzeń i pojazdów do rozminowania);

- młodszy pontonier  SW 34B64 
    (pontonowa);
- kierowca/operator  SW 38T64/38C62 
    (kierowca kat. C/obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego);

- młodszy saper  SW 34A62/20B78 
    (saper);

- operator  SW 34A75 
    (obsługa spycharko-ładowarki);
- kierowca  SW 38T68 
    (kierowca kat. C+E);
- młodszy kierowca/obsługa  SW 38T65/34B64 
    (kierowca kat. C+E/pontonowa);
-
młodszy kierowca/obsługa  SW 38T64/38B64 
   
(kierowca kat. C/obsługa chłodni);

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie z JW 2901:
-
st.chor.szt. Zbigniew SUGALSKI - tel. 261 454 788;
-
mł.chor. Sławomir NIKODEM - tel. 261 454 788;


  Jednostka Wojskowa Nr 1223

w Koszalinie prowadzi kwalifikacje
do zawodowej słuzby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych

Żołnierze chcący przystąpić do kwalifikacji winni stawić się w dniu 01.09.2015 r.
o godz. 7.50 na Biurze Przepustek JW 1223 w Koszalinie, ul. 4-go Marca 5

Kwalifikacja polega na sprawdzeniu sprawności fizycznej oraz odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:
  - dokument tożsamości (książeczka wojskowa, dowód osobisty);

  - świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom);

  - życiorys /CV/;

  - dokumenty poświadczające zdobyte kwalifikacje i umiejętności;

  - prawo jazdy;

  - zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbycia sprawdzianu ze sprawności fizycznej;

  - strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.

Kwalifikacje odbędą się tylko na niżej wymienione funkcje w SW:
- kierowca-elektromechanik   SW 20B72 (kierowca kołowego transportera opancerzonego OSA);
- operator  SW 22G61  (obsługa stacji radiolokacyjnej NUR);
- operator  SW 22B73  (obsługa stacji radiolokacyjnej wykrywania i naprowadzania rakiet OSA);
- kierowca SW 38T65  (kierowca kategorii C+E);

Kontakt telefoniczny - 261 457 719
Jednostka Wojskowa Nr 4092

  w Wałczu prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej
w terminach:

- 09 września 2015 roku;
- 07 października 2015 roku;
- 04 listopada 2015 roku;
- 09 grudnia 2015 roku

Wszelkie niezbędne informacje zawarte są na stronie internetowej jednostki w zakładce "praca".
Link do strony -
kliknij.

Do kontaktów w tej sprawie wyznaczeni zostali w jednostce wojskowej:
   - kpt. Karol Spodniewski - tel. 261 472 010;
   - ppor. Wojciech Białosz  - tel. 261 472 027.

Kontakt w WKU w Koszalinie - tel. 261 456 796.

Jednostka Wojskowa Nr 5700

  w Międzyrzeczu prowadzi zintensyfikowany nabór
do zawodowej słuzby wojskowej w korpusie podoficerów
i szeregowych rezerwy

Kwalifikacja polega na sprawdzeniu sprawności fizycznej oraz odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:
-
dokument tożsamości (książeczka wojskowa, dowód osobisty);
- świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom);

- życiorys /CV/;

- dokumenty poświadczające zdobyte kwalifikacje i umiejętności;

- prawo jazdy;

- zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbycia sprawdzianu
ze sprawności fizycznej;

- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.

Kontakt telefoniczny - JW 5700 Międzyrzecz: 261 674 265,  261 674 265,   261 674 265
 

Jednostka Wojskowa Nr 4495
w Krakowie podaje poniżej terminy kwalifikacji do Narodowych Sił Rezerwowych:

- 08 września 2015 roku;
- 13 października 2015 roku;
- 10 listopada 2015 roku;
- 08 grudnia 2015 roku

Zainteresowani żołnierze rezerwy proszeni są o kontakt telefoniczny z Wojskową Komendą Uzupełnień w Koszalinie - nr tel. 261-457-719

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1749
Szczecin, ul. Wojska Polskiego 250

prowadzi kwalifikacje dla kandydatów do służby
w korpusie szeregowych zawodowych

Kwalifikacje będą się odbywać od 1 września 2015 roku w każdy wtorek.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest:
- odbyta zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza;
- niekaralność sądowa;
- obywatelstwo polskie;
- kategoria zdrowia "A".

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie z WKU w Koszalinie - tel. 261 457 796 lub osobiście - ul. Zwycięstwa 202, pok. nr 8.

Osoba zainteresowana powołaniem do korpusu szeregowych zawodowych winna stawić się do godz 7.50 na Biurze Przepustek JW 1749 w Szczecinie oraz posiadać:
-
książeczkę wojskową;
-
świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom);
-
dokumenty poświadczające posiadane uprawnienia (np. świadectwa językowe, świadectwa kwalifikacyjne);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR (w przypadku jeśli taki kontrakt żołnierz rezerwy podpisał);
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do przeprowadzenia sprawdzianu z W-F;
- kserokopię prawa jazdy;
- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.

 
Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie z WKU w Koszalinie - tel. 261 457 796 lub osobiście - ul. Zwycięstwa 202, pok. nr 8.


Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej
na wolne stanowisko służbowe:
1. Dowódca Ośrodka Analizy Skażeń
    
specjalność wojskowa - obrona przed bronią masowego rażenia
                                                 (rozpoznanie i likwiadacja skażeń);
     stopień etatowy - porucznik/kapitan;
     grupa uposażenia - 13A.

Podstawowe wymagania dla osób nie będących w zawodowej służbie wojskowej:
  
- posiadanie stopnia wojskowego w rezerwie - co najmniej podporucznik;  
   - posiadanie tytułu zawodowego magistra;
   - posiadanie wykształcenia o profilu chemicznym.


Kontakt telefoniczny:
  261 452 230,  261 452 229.

 Opracowanie: Krystyna Drab (tel.:261 457 796)
Aktualizacja: 28.08.2015 r.