Strona Główna BIP Strona Główna
WOLNE ETATY
 

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4391 w Tomaszowie Mazowieckim
w dniu 12 lutego 2016 r.  prowadzi kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie:
-  dokument tożasności - książeczkę wojskową, dowód osobisty;
-
dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;

- zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbycia sprawdzianu ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy stosowny do warunków atmosferycznych.

Kontakt telefoniczny z JW - 261 167 714

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4408 w Sulechowie
  prowadzi kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.


TERMINY KWALIFIKACJI:
   - 3, 10, 17, 24 luty 2016 r.;

   - 2, 9, 16, 23 marzec 2016 r.;

   - 6, 13, 20, 27 kwiecień 2016 r.;

   - 4, 11, 18, 25 maj 2016 r.;

   - 1, 8, 15, 22, 29 czerwiec 2016 r.;

   - 7, 21 wrzesień 2016 r.;

   - 5, 19 październik 2016 r.;

   - 2, 16, 30 listopad 2016 r.;

   - 7, 21 grudzień 2016 r.;

Kwalifikacje odbędą się wyłacznie na niżej wymienione funkcje w SW:
   - celowniczy, SW 20D61, 20D62;

   - elektromechanik, SW 38T72, 34T64;

   - kierowca, SW 38T62, 38T64, 38T65, 20B69;

   - mechanik, SW 38T74, 38T84, 38T75, 38T83, 20D74;

   - monter, SW 28B61;

   - obsługa, SW 20D61, 20D62;

   - obserwator meteo, SW 20D70, 22F61;

   - operator, SW 28B72;

   - ratownik/kancelista, SW 40H61, 54D61;

   - strzelec-regulujący, SW 20B71;

   - topograf, SW 20D70;

   - zwiadowca, SW 28B72.

KANDYDACI POWINNI POSIADAĆ ZE SOBĄ:
   - 
dokument tożasności
   - książeczkę wojskową, dowód osobisty;
   - świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom);
   - życiorys / CV;

  
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
   - prawo jazdy;

  
- zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbycia sprawdzianu ze sprawności fizycznej;
   -
strój sportowy stosowny do warunków atmosferycznych.

Kontakt telefoniczny z JW - 261 569 644, 261 569 551.

Kontakt telefoniczny z WKU - 261 457 796.JEDNOSTKA WOJSKOWA 4808 w Gołdapi
  prowadzi kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.
Kwalifikacje są prowadzone w każdy poniedziałek o godz. 10.00 na terenie JW 4808
w Gołdapi przy ul. Partyzantów 33

Warunki jakie powinni spełniać kandydaci:
- obywatelstwo polskie;
- wiek poniżej 33 roku życia;
- wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe;
- odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub odbyta w pełnym wymiarze zasadnicza służba wojskowa;
- odbyte ćwiczenia rotacyjne;
- niekaralność.

KANDYDACI POWINNI POSIADAĆ ZE SOBĄ:
- 
dokument tożasności - książeczkę wojskową, dowód osobisty;
- świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom);
- życiorys / CV;

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
- prawo jazdy;

- zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbycia sprawdzianu ze sprawności fizycznej;
-
strój sportowy stosowny do warunków atmosferycznych.

KRYTERIA NABORU:
- 
rozmowa kwalifikacyjna;
- pozytywnie zdany sprawdzian z WF;
- uprawnienia przydatne do służby na stanowiskach w JW 4808 w Gołdapi.

KONTAKT TELEFONICZNY - z JW - 261 336 244.

JW 1223 w Koszalinie
  prowadzi kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.


TERMINY KWALIFIKACJI:
- 02 luty 2016 r.
- 1 marzec 2016 r.
- 5 kwiecień 2016 r.
- 10 maj 2016 r.
- 7 czerwiec 2016 r.

Osoby chcące przystąpić do kwalifikacji winne stawić się w powyższych terminach do godz. 7.50 na Biurze Przepustek JW 1223 w Koszalinie, ul. 4-go Marca 5.
Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji będzie posiadanie:
-  dokument tożsamości (książeczkę wojskową, dowód osobisty);
- świadectwo ukończenia szkoły - najwyższy poziom;
- życiorys - CV;
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

- prawo jazdy;
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR;
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia testu wysiłkowego ze sprawności fizycznej;
-
strój sportowy stosowny do warunków atmosferycznych.
 
W pierwszej kolejności będą brani pod uwagę żołnierze NSR z JW 1223 w Koszalinie.

  Kwalifikacje odbędą się wyłacznie na niżej wymienione funkcje:

- kierowca elektromechanik, SW 20B72 (kierowca kołowego transportera opancerzonego OSA0;
- operator, SW 22G61 (obsługa stacji radiolokacyjnych NUR);
- operator, SW 32B73 (obsługa stacji wykrywania i naprowadzania rakiet OSA);
- kierowca, SW 38T65 (kierowca kat. C+E);
- kierowca, SW 38T64 (kierowca kat. C).

Kontakt telefoniczny z JW - 261 457 265,.

Kontakt telefoniczny z WKU - 261 457 796.3 batalion logistyczny w Glewicach k/Goleniowa
w każdy pierwszy wtorek miesiąca prowadzi kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.


KANDYDACI POWINNI POSIADAĆ ZE SOBĄ:
-  
książeczkę wojskową, dowód osobisty;
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje np. uprawnienia do obsługi sprzętu przeładunkowego,
- kontrakt na pełnienie służby w Narodowych Siłach Rezerwowych,- zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń W NSR,
-
zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia testu wysiłkowego ze sprawności fizycznej;
-
strój sportowy stosowny do warunków atmosferycznych,
-
przybory do pisania.

  Kontakt telefoniczny z Jednostka Wojskową –  261 336 244

 W KWALIFIKACJACH NA WOLNE STANOWISKA MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ:
- żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej;
- żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych;
- preferowani będą kandydaci do 35 roku życia, którzy są żołnierzami NSR.

Poszukiwani są szczególnie kandydaci na stanowiska: kierowców z uprawnieniami kierowców kat. C, C+E na stanowiska o specjalnościach logistycznych: 38T65 (kierowca kat. C÷E), 38T64 (kierowca kat. C), (obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego) oraz 34T64 (obsługa elektrowni, bądź pokrewne: 28B70, 38D64).

 UWAGA !

Każdorazowo przed udaniem się na kwalifikacje potwierdzić telefonicznie termin kwalifikacji z JW. tel; 261 453 526, 261 453 517, 261 453 583.


JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4686 w Krakowie
prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych
w następujących terminach:
- 9, 23 lutego 2016 r.;
- 10, 23 marca 2016 r.;
- 12, 26 kwietnia 2016 r.;
- 10,24 maja 2016 r.;
- 14, 28 czerwca 2016 r.;
- 6, 27 września 2016 r.;
- 11, 25 października 2016 r.;
- 15, 29 listopada 2016 r.;
- 6, 13 grudnia 2016 r..
Warunki jakie powinni spełniać kandydaci
- obywatelstwo polskie
- odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa w pełnym wymiarze
- odbyte ćwiczenia rotacyjne
- Niekaralność
Kandydaci powinni posiadać ze sobą:
- dokument tożsamości - książeczka wojskowa, dowód osobisty;
- świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom);
- życiorys / CV/
- dokumenty poświadczające zdobyte kwalifikacje i umiejętności;
- prawo jazdy;
- zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbycia sprawdzianu ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych;

Kontakt telefoniczny z Jednostka Wojskową – 261 134 265
Kontakt telefoniczny z WKU w Koszalinie – 261 457 796


 ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA WSPARCIEM TELEINFORMATYCZNYM w GDYNI
posiada wolne etaty do zawodowej służby wojskowej
w korpusie szeregowych zwodowych
dla osób spełniających formalne wymogi przepisów ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Kwalifikacja polega na sprawdzeniu sprawności fizycznej oraz odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie:     
      - 
dokument tożsamości - książeczka wojskowa, dowód osobisty;

- potwierdzenie odbytych ćwiczeń rotacyjnych;

- świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom);

- życiorys (CV);

- dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i umiejętności;

- prawo jazdy;

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia
sprawdzianu ze sprawności fizycznej;

- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.

 

Kontakt telefoniczny z JW       - 261 260 750,  261 260 753;

Kontakt telefoniczny z WKU   - 261 457 796;

 

                               WYKAZ WOLNYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH

Lp. Nazwa stanowiska Specjalność
wojskowa
Miejsce służby
1 Kierowca - elektromechanik 38T65 / 22G66 ŁAZY
2 Operator 24C75 /24B62 ŁEBA
3 Operator 24C75 / 24B62 DARŁOWO
4 Operator 24C75 / 24B62 GĄSKI
5 Operator 24C75 / 22G65 GĄSKI
6 Operator 24C75 / 22G65 MIĘDZYZDROJE
7 Nasłuchowiec 28B66 / 28B67 ŚWINOUJŚCIE

JEDNOSTKA WOJSKOWA 2423 W ŻAGANIU
prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

KWALIFIKACJE PROWADZONE SĄ W KAŻDĄ ROBOCZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie:    
     
- 
dokument tożsamości - książeczka wojskowa, dowód osobisty;

- świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom);

- życiorys (CV);

- dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i umiejętności;

- prawo jazdy;

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia
sprawdzianu ze sprawności fizycznej;

- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych;

- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR.

Kontakt telefoniczne z jednostką wojskową: tel. 261 688 924.


6 BATALION POWIETRZNO-DESANTOWY W GLIWICACH

posiada wolne stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

szer./st. szer.: 28B65/54D61, 30A62/28B65, 30A62/20B77, 38T62, 32A61/28B72, 32B62, 20D65, 20C63, 20B77, 28B65, 20D64, 38T64/38B70

Informacje telefoniczne pod nr tel. 261-111-726.


4 pułk przeciwlotniczy
w Czerwieńsku posiada wolne stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów

Potrzeby występują na następujące stanowiska:
          - instruktor - SW 25A21;
        - podoficer sztabowy -  SW 38B28;
        - starszy technik - SW 22G24 / 22G23;
        - starszy technik - SW 28D33 / 28D34;       
         
- podoficer sztabowy - SW 54B21;

        - technik pododdziału -  SW 38T32;
        - dowódca obsługi - SW 32B24;
        - starszy technik -  32B24;
          - podoficer sztabowy - SW 28B21 / 28D21;

Informacje telefoniczne pod nr: 261 671 251.

18 batalion powietrzno-desantowy
w Bielsku-Białej posiada wolne stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych 

  Potrzeby występują na następujące stanowiska:
        - celowniczy - SW 28B78,  20B77,  20B81,  20B75;
        - kierowca -  SW 38T64;
        - nasłuchowiec - SW 28B63;
        - operator SW 28B72,  20D65,  32B62;
       
       
- obsługa - SW 20B81;

        - rachmistrz -  SW 20D68;
        - radiotelefonista - SW 28B65;
        - ratownik 40H61;

        - saper - SW 34A62;
        - strzelec -  SW 20C63;
        - strzelec wyborowy - SW 20B80;
        - zwiadowca SW 30A62,  32A61,  20D70;


Informacje telefoniczne pod nr: 261 123 432.

1 WOJSKOWY SZPITAL POLOWY

w Bydgoszczy informuje, że w 2016 roku będzie potrzeba pozyskania kandydatów do służby zawodowej


Dostępne będą następujące stanowiska:

    - w korpusie podoficerów:
          - około 20 pielęgniarek;
          - 6 ratowników medycznych;

    - w korpusie szeregowych:
          - około 50 żołnierzy różnych specjalności. 

Informacje o wolnych etatach będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej 1. Wojskowego Szpitala Polowego w Bydgoszczy.
Kontakt telefoniczny - 261 413 055.

17 BRYGADA ZMECHANIZOWANA

w Międzyrzeczu prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej
w korpusie szeregowych zawodowych


Kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej odbywają się w każdy wtorek miesiąca.

Kandydaci powinni zgłosić się o godz. 8.00 na Biuro Przepustek.

Kandydaci przystępując do kwalifikacji powinni posiadać:

- dokument tożsamości - książeczka wojskowa, dowód osobisty,
- zaświadczenie ze służby przygotowawczej (którzy ją odbywali),

- kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR (po służbie przygotowawczej),

- odbyte ćwiczenia rotacyjne (po służbie przygotowawczej),

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje,

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do przystąpienia
    do egzaminu z WF,

- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.

 
Kontakt - Sekcja Personalna w 17 BZ w Międzyrzeczu - tel. 261 674 265.

34 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ

w Żaganiu prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej


Kwalifikacje kandydatów - żołnierzy rezerwy:
  - z ukończoną zasadniczą służbą wojskową;
  - z ukończoną służbą przygotowawczą i zrealizowanym co najmniej
    jednym ćwiczeniem rotacyjnym

będą odbywać się w każdy piątek o godz. 8.00, począwszy od dnia
11 września 2015 r.


Kwalifikacje obejmować będą:
  - rozmowę kwalifikacyjną, na której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty
    potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i ukończone kursy;
  - sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do egzaminu kandydat
     musi posiadać zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań
     zdrowotnych do przystąpienia do egzaminu z WF).

Potrzeby w zakresie powołania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych:

  - działonowy SW 20B61;
  - kierowca SW 20B63;
  - młodszy ładowniczy SW 20B62;
  - kierowca SW 38T65;
  - kierowca/obsługa SW 38T65/38B74;
  - kierowca/operator SW 38T65/38B70;
  - mechanik SW 38T83;
  - mechanik/spawacz SW 38T74/38T84;
  - młodszy elektromechanik SW 38T72;
  - młodszy kierowca SW 38T64;
  - młodszy kierowca/spawacz SW 38T64/38T84;
  - młodszy kierowca/ślusarz SW 38T64/38T81;
  - młodszy ślusarz SW 38T81.

Potrzeby w zakresie powołania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów zawodowych (sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży):

  - SW 38T31 (eksploatacja pojazdów gąsienicowych)

  - SW 20B22 (dowódcza – pancerna)

      Wakaty w korpusie podoficerów zawodowych:
        - szyfrant SW 28B37;
        - dowódca ośrodka analizy skażeń SW 36A23;
        - technik pododdziału SW 38T21;
        - dowódca drużyny remontowej SW 38T31.

W korpusie oficerów zawodowych Brygada prowadzi kwalifikacje w SW 20B02 (dowódczo – pancerna).

Do kontaktów w sprawie powołania do zawodowej służby wojskowej wyznaczono:
  - por. Katarzyna OPIOŁA, tel. 261 688 924 – korpus oficerów,
  - chor. Piotr KONIECZNY, tel. 261 688 924 – korpus podoficerów,
  - por. Kornelia MAJEWSKA, tel. 261 688 924 – korpus szeregowych.


16 batalion saperów

w Nisku posiada wakujące stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej, na stanowiska zgodnie z poniższym wykazem:

- starszy instruktor  SW 54F21 (podoficer);
- starszy podoficer sztabowy  SW 28B21/28C22 
(podoficer);
-
starszy podoficer sztabowy  SW 34A21  (podoficer);
- zwiadowca/młodszy nurek  SW 34A63/24F61 
(szer./ st.szer.);
- dowódca obsługi/starszy instruktor  SW 40H21/24E26 
(podoficer);
- podoficer  SW 24E26 
(podoficer młodszy);
- pomocnik dowódcy plutonu/dowódca drużyny  SW 34A21 
(podoficer);
-
pomocnik dowódcy plutonu/dowódca drużyny  SW 34A24  (podoficer);
- zastępca dowódcy zespołu/lekarz  SW 40A01 
(ppor./por.);


JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1749
Szczecin, ul. Wojska Polskiego 250

prowadzi kwalifikacje dla kandydatów do służby
w korpusie szeregowych zawodowych

Kwalifikacje będą się odbywać od 1 września 2015 roku w każdy wtorek.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest:
- odbyta zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza;
- niekaralność sądowa;
- obywatelstwo polskie;
- kategoria zdrowia "A".

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie z WKU w Koszalinie - tel. 261 457 796 lub osobiście - ul. Zwycięstwa 202, pok. nr 8.

Osoba zainteresowana powołaniem do korpusu szeregowych zawodowych winna stawić się do godz 7.50 na Biurze Przepustek JW 1749 w Szczecinie oraz posiadać:
-
książeczkę wojskową;
-
świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom);
-
dokumenty poświadczające posiadane uprawnienia (np. świadectwa językowe, świadectwa kwalifikacyjne);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR (w przypadku jeśli taki kontrakt żołnierz rezerwy podpisał);
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do przeprowadzenia sprawdzianu z W-F;
- kserokopię prawa jazdy;
- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.

 
Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie z WKU w Koszalinie - tel. 261 457 796 lub osobiście - ul. Zwycięstwa 202, pok. nr 8.


Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej
na wolne stanowisko służbowe:
1. Dowódca Ośrodka Analizy Skażeń
    
specjalność wojskowa - obrona przed bronią masowego rażenia
     (rozpoznanie i likwiadacja skażeń);
     stopień etatowy - porucznik/kapitan;
     grupa uposażenia - 13A.

Podstawowe wymagania dla osób nie będących w zawodowej służbie wojskowej:
  
- posiadanie stopnia wojskowego w rezerwie - co najmniej podporucznik;  
   - posiadanie tytułu zawodowego magistra;
   - posiadanie wykształcenia o profilu chemicznym.


Kontakt telefoniczny:
  261 452 230,  261 452 229.

 Opracowanie: Krystyna Drab (tel.:261 457 796)
Aktualizacja: 27.01.2016 r.