Strona Główna BIP Strona Główna
- Osoby do kontaktu
 
OSOBY DO KONTAKTU W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH SPRAW
Tematyczny zakres spraw Osoba
funkcyjna
Numer telefonu
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koszalinie 261 456 444
Szef Wydziału - zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień 261 457 805
Szef Wydziału Rekrutacji 261 456 029
Ćwiczenia rotacyjne.
Promocja Sił Zbrojnych i innych form służby wojskowej.
Nabór kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej.
Nabór kandydatek do zajęć SAMOOBRONY KOBIET.
kpt. Jacek Wierczuk 261 456 533
Powoływanie do ochotniczego odbywania służby przygotowawczej. Elżbieta Ossowska 261 456 970
Powoływanie do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
Szkolnictwo wojskowe.
Przeszkolenie wojskowe absolwentów szkół wyższych.
Krystyna Drab 261 457 796
Wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Powoływanie do pełnienia okresowej służby wojskowej. Agnieszka Wesołowska 261 457 719
Ewidencja  żołnierzy rezerwy.
Kierowanie żołnierzy rezerwy na wojskowe komisje lekarskie.
Wydawanie duplikatów książeczek wojskowych.
Zgłaszanie zmian wynikających z obowiązku meldunkowego ogólnego.
Sprawy dotyczące weteranów działań poza granicami kraju.
Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku do powszechnego obowiązku obrony oraz innych związanych z pełnieniem służby wojskowej dla osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony.
Małgorzata Szczegielniak 261 456 407
Nadawanie i uchylanie przydziałów mobilizacyjnych.
Pracownicze przydziały mobilizacyjne.
Zgłaszanie zmian wynikających z obowiązku meldunkowego szczególnego.
Sprawy dotyczące mianowania żołnierzy rezerwy.
Ewa Pajączkowska
Żaneta Suchta
261 457 762
Sprawy dotyczące ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy. kpt. Janusz Bożykowski 261 457 358
Sprawy dotyczące środków transportowych i maszyn dla potrzeb obrony narodowej.
Sprawy dotyczące świadczeń osobistych i rzeczowych.
Joanna Filipek 261 456 524
Obsługa administracyjno-prawna oraz sprawy kadrowe.
Sprawy dotyczące weteranów działań poza granicami kraju.
Rekonwersja.
Eugeniusz Kaczorowski 261 456 257
Rzecznik prasowy Wojskowego Komendanta Uzupełnień. mjr Piotr Malitowski 261 456 029
Przydziały organizacyjno-mobilizacyjne.
Reklamowanie żołnierzy rezerwy.
Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku do powszechnego obowiązku obrony dla osób nie podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony.
Magdalena Motyl 261 456 527
Portier - dyżurka - 261 456 444
Fax - kancelaria jawna - 261 457 588