Strona Główna BIP Strona Główna
- Godziny pracy
 

Godziny pracy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koszalinie:
W DNI ROBOCZE OD GODZ. 7.30 DO GODZ.15.30


Przyjmowanie skarg, wniosków i petycji interesantów

Wojskowy Komendant Uzupełnień przyjmuje w sprawach skarg, wniosków i petycji osobiście w poniedziałki od 15:00 do 16:00.

Ponadto do Wojskowego Komendanta Uzupełnień można kierować pisemne petycje, skargi, zażalenia i wnioski poprzez:

  •   przesłanie pocztą na adres Wojskowej Komeny Uzupełnień;
  •   przesłanie pocztą elektroniczną (e-mail) na adres Wojskowej Komeny Uzupełnień;
  •   oferowane karty usług elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP;
  •   oferowane karty usług na platformie OBYWATEL.GOV.PL;
  •   osobiste złożenie pisma w kancelarii jawnej WKU (parter, pomieszczenie nr 6).
Szefowie Wydziałów w zakresie dotyczącym swoich kompetencji
przyjmują interesantów we wszystkie dni robocze od 8:00 do 15:00

Opracował: Eugeniusz Kaczorowski (261 456 257)
Aktualizacja: 27.02.2015 r.