Strona Główna BIP Strona Główna
Karty usług w e-PUAP
 
LISTA USŁUG DOSTĘPNYCH W SYSTEMIE ePUAP:
Lp. Opis usługi Link do usługi
1.
Informowanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą
Kliknij tutaj
2.
Powiadomienie Wojskowego Komendanta Uzupełnieńo utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej
Kliknij tutaj
3.
Wykonywanie obowiązków w ramach NSR Kliknij tutaj
4.
Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej Kliknij tutaj
5. Powołanie do służby przygotowawczej Kliknij tutaj
6. Ochotnicze zgłoszenie na ćwiczenia wojskowe Kliknij tutaj
7. Wyrażenie zgody na wyjazd i pobyt za granicą Kliknij tutaj

UWAGA: usługi te są dostępne dla osób posiadających konta w e-PUAP.

W przypadku problemów z poprawnym działaniem usług prosimy o dokonanie zmian lub sprawdzenie ustawień
w nw. przeglądarkach internetowych:

  Firefox:
 1. Otworzyć przeglądarkę Firefox
 2. W polu adresu wpisać: about:config
 3. Wyszukać "pdfjs.disabled"
 4. Zmienić wartość z "false" na "true"
 5. Włączyć Jave w przeglądarce tzn. wybieramy kolejno "Dodatki" -> "Wtyczki" -> i szukamy "Java(TM) Platform SE ...." -> ustawiamy -> "Zawsze aktywuj".
 6. Zrestartować przeglądarkę
  Chrome:
 1. Otworzyć przeglądarkę Chrome
 2. W polu adresu wpisać: chrome://plugins/
 3. Wyszukać "Chrome PDF Viewer" i nacisnąć "Wyłącz"
 4. Wyszukać "Adobe Reader" i nacisnąć "Włącz"
 5. Zrestartować przeglądarkę.

Opracował: Krzysztof Cieciora (261 457 863)
Aktualizacja: 03.02.2017 r.