Strona Główna BIP Strona Główna
- Status prawny WKU
 

Zgodnie z art. 14.1. ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.1430) Wojskowa Komenda Uzupełnień jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U.2014.1433) siedzibą Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koszalinie jest miasto Koszalin. Terytorialny zasięg działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koszalinie to miasta i gminy objęte zasięgiem działania powiatów:
  • koszalińskiego;
  • sławieńskiego;
  • miasta Koszalin.