Strona Główna BIP Strona Główna
- Kierownictwo WKU
 

Zgodnie z §8.1 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. 2014.1433)
do kierowniczych stanowisk wojskowej komendy uzupełnień należą:

 

  • Wojskowy Komendant Uzupełnień:
            ppłk mgr inż. Dariusz MACUL telefon:261 456 248,
  • Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami - Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień:
        cz.p.o. kpt. Janusz BOŻYKOWSKI  telefon: 261 457 805, 
  • Szef Wydziału Rekrutacji:

           mjr mgr Piotr MALITOWSKI  telefon: 261 456 029, 


Strukturę organizacyjną wojskowej komendy uzupełnień tworzą:
  • komenda;
  • pion ochrony informacji niejawnych;
  • wydział planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami;
  • wydział rekrutacji.